Close

Tamanco Camp Portugal

Camping, Cabanas, Yurts, Tubismo

Saudade

Het wordt beschreven als nostalgie naar een roemrijk verleden, een peilloos verlangen, en een hunkering naar huis, maar tenzij men Portugees is zal men waarschijnlijk nooit echt de unieke Portugese passie voor Saudade kunnen begrijpen. De muzikale vorm is de smachtende weemoed van de Fado – een melancholieke berusting in de wendingen van het lot. In Portugese en Braziliaanse poëzie is het een mystieke eerbied voor de natuur, een neerslachtig gevoel van eenzaamheid; vooral populair bij bepaalde dichters uit de 19e en begin 20e eeuw die een cultus saudosismo propageerden. In herkenbare vorm is het de terugkeer elk jaar in augustus van duizenden emigranten naar hun eigen dorpen. Het zijn niet alleen de familiebanden die deze terugkeer aantrekken, maar ook iets diepers – een verlangen naar alles dat vertegenwoordigd wordt door Portugal en thuis: de heldenmoed van het verleden, de smarten van het heden en de weemoedige hoop voor de toekomst.